Emner

Højskoleforedrag

Det levende ord –den gode melodi.

Der er en helt speciel saft og kraft i højskolesangene! Hvor stammer det fra?


Vi har en række gode forfattere, som indfanger de væsentlige ting i livet: tro og tvivl, glæde og sorg, lyst og længsel, naturen og det kosmiske. Og vi har åndsbeslægtede komponister, som udtrykker essentielle følelser i enkle og præcise toner. Forståelsen af sammenhængen vil forhøje fornøjelsen ved at synge sangene!

Landet rundt i den blå.

Hvor hører højskolesangene hjemme på Danmarkskortet?

 

Mange sange knytter sig til personer, steder og begivenheder i Danmark.

Ved at synge sange om historie, geografi og natur fra alle egne får vi en oplevelse af sammenhæng og samhørighed i vores lille land. Også den helt særligt danske tradition for lejlighedssange sætter byer, skoler og højskoler på landkortet. Oplægget kan varieres i omfang efter ønske. 

Hvad er det du siger?

Et fornøjeligt krydstogt i det danske sprog med en talepædagog ved roret.


Hvorfor kan vi ikke forstå hvad de siger i TV?

Hvorfor er danske børn bagud i sprogudvikling? Kan vi gøre noget ved det? Alle har en mening om vores brug af sproget. Hér vil vi diskutere sprogets opbygning og stil, dets indbyggede styrker og svagheder.  På den måde får vi større forståelse og  fornøjelse af vores godt brugte modersmål. Med indlagte rim og remser, recitation og sang. Se optagelse af foredraget fra TV MidtVest hér:


Syng dig sund.

Det er skønt at synge sammen –kan det også være sundt?

 

Omfattende forskning viser den positive virkning af sang: et bedre åndedræt er til gavn for fysikken; fokusering på bevægeapparat og holdning kan vi give kroppen et løft; nye sange og melodier stimulerer hjernens evne til fornyelse. Og ikke mindst forøges følelsen af fællesskab. Det skal vi opleve konkret i fysisk udfoldelse, leg og masser af fællessang.  

Grundtvig – i lyset af sangene

"Oplysning være skal vor lyst".

 

Grundtvig er en af de mest markante skikkelser i dansk kulturhistorie. Filosofi og folkehøjskole, demokrati og velfærdsstat, teologi og verdenshistorie er områder, hvor han viser sig både høj- aktuel og langtidsholdbar.

Men det er i hans sange og salmer, vi kender ham bedst. Med sangene som sigtepunkt møder vi en elskelig og besynderlig landsfaderlig figur.

Benny Andersen –på besøg i digterens værksted.

"Sproget er varmt og følsomt … som om det var min elskerinde".


Benny Andersen er verdenskendt i Danmark som folkelig fortolker af hverdagens glæderog sorger. Vi ser på digterens tidlige år, afsættet i Heretikakredsen, livet i jantelovens hjemland,  den stadige søgen efter den sande kontakt til medmennesket. Men først og sidst undersøger vi sproget som middel til at gribe og forme virkeligheden, mindske isolation og øge livsmodet. Med mange levende eksempler i digte og sang.


Livet i trodsalderen 

-om livslyst trods sorg og tab

"At livet det er livet værd…"


Som unge er vi udødelige og usårlige. Med tiden møder vi alle sorg og tab, så vi har brug for et sprog  som rummer alvor i en tålelig form.

Vi vil med udgangspunkt i personlige oplevelser finde en fælles tro på at man kan leve videre med større indsigt, bevidsthed, nærvær og humor, netop fordi det sker på TRODS af sorg og savn.


Carl og Jeppe –bondedrenge i storbyen.

"Se dig ud en sommerdag når de bønder tromler…"


Carl Nielsen og Jeppe Aakjær voksede begge op langt ude på landet, men blev indfanget af kulturlivet i København. Længslen efter det nære og jordbundne kommer til udtryk i skabende processer og i omfattende brev- og dagbogsskriveri, som også omfatter et meget moderne syn på parforholdet. Samarbejdet bliver rigt illustreret i eksempler fra højskolesangbogen.

Carl Nielsen –sange og symfonier.


Med tema som ovenfor, men udelukkende med Carl Nielsen’s sange og symfonier. Sejre og nederlag, store og små personlige dramaer bliver skildret i fællessangene og særligt i gennemgang af den markante 5. symfoni.

Det er jul!

”Der er noget i luften…”

 

Vi vil stemme sindet og forberede os på årets mest højtidelige højtid. For julen er hjerternes fest, men også en tid præget af stærke følelser og forventninger. Vi hører tekster af Aakjær, Møllehave og Halfdan Rasmussen, synger de allerbedste adventssange så vi med Grundtvig kan sige: ”lad julesorgen slukkes!”

Hurra for Halfdan.

”Jeg skriver sjove digte, jeg skriver osse triste, de første læser andre folk, selv læser jeg de sidste”.

 

Citatet rammer præcist både en poetisk metode og et verdenssyn. En fattig opvækst sætter dybe spor i Halsdan’s liv, men evnen til at digte og drømme frisætter et kreativt sind, som er en gave til os alle: Halfdan leverer åndelig og sproglig ammunition til at bevare en barnlig tro på livet. Vi hører historien, reciterer rimene og synger sangene.

PH –ballademager, lysmand og arkitekt.

"Gu' er jeg grundtvigianer, bare uden ham der vorherre".


Poul Henningsen har sat stærke aftryk på det 20. århundredes danske arkitektur, åndsliv og pædagogik. Kritisk humanisme, skånsom belysning, revy og forbrugeroplysning er markører i et kreativt og kulørt liv. Historien bliver hér belyst i billeder, sange og anekdoter, som involverer personligheder som Brandes, Drachmann, Gustav Wied og ikke mindst de to verdensdamer Liva Weel ogAgnes Henningsen.  

Hiphophøjskolesang!

Hvad er det mon de synger om?


Har Ingemann og Aakjær noget til fælles med en moderne popsanger? 

Hvad var det dog der skete med den venlige lyd og de iørefaldende melodier i den danske sangskat?

Vi vil undersøge udviklingen i lydbilledet i de seneste årtiers populærmusik og lede efter fælles sproglig-musikalske temaer i højskolesang, pop og rock, så vi kan bygge bro over en musikalsk generationskløft. Vi synger sange af Aakjær, Ingemann og Blicher, og lytter til Elvis, Beatles, Marie Key, Simon Kvamm og Per Vers. 

I morgenlyset skal vi se hvor frøet faldt.

Og derfor elsker jeg verden trods al dens nød og strid…

Hvorfor se tilbage

når man helre vil se frem…

Højskoleforedrag - Helge Teglgård - helge.t@mail.dk - 51192413 - Teglgårdsvej 97, 8300 Odder


Copyright @ All Rights Reserved