Emner

Højskoleforedrag

Det levende ord –den gode melodi.

 

Hvorfra stammer den saft og kraft, som vi mærker i de gode sange?

 

Når vi synger, siger vi: det var en god sang! Hvorfor? –Vi har en lang række behjertede forfattere, som indfanger de væsentlige ting i livet: tro og tvivl, glæde og sorg, lyst og længsel, naturen og det kosmiske. Og vi har nogle åndsbeslægtede komponister, som kan videregive essentielle følelser i enkle og præcise toner. Forståelsen af sammenhængen vil forhøje fornøjelsen ved at synge sangene!

 

Hvad er det du siger?

 

Et fornøjeligt krydstogt i det danske sprog med en talepædagog ved roret.

 

Hvorfor kan vi ikke forstå hvad de siger i TV?

Hvorfor er danske børn bagud i sprogudvikling? Kan vi gøre noget ved det? Alle har en mening om vores brug af sproget. Hér vil vi diskutere sprogets opbygning og stil, dets indbyggede styrker og svagheder. På den måde får vi større forståelse og fornøjelse af vores godt brugte modersmål. Med indlagte rim og remser, recitation og sang. Se optagelse af foredraget fra TV MidtVest hér:

 

Landet rundt i den blå.

 

Hvor hører sangene hjemme på det musikalske landkort?

 

Mange sange i

højskolesangbogen knytter sig til steder og begivenheder i Danmark.

Ved at synge sange som omhandler historie, geografi, natur og årstider fra alle egne får vi en oplevelse af sammenhæng og samhørighed i vores lille land. Også den helt særligt danske tradition for at skrive lejlighedssange sætter byer, skoler og højskoler på landkortet.

 

Benny Andersen –på besøg i digterens værksted.

 

"Sproget er varmt og følsomt … som om det var min elskerinde".

 

Benny Andersen er verdenskendt i Danmark som folkelig fortolker af hverdagens glæderog sorger. Vi ser på digterens tidlige år, afsættet i Heretikakredsen, livet i jantelovens hjemland, den stadige søgen efter den sande kontakt til medmennesket. Men først og sidst undersøger vi sproget som middel til at gribe og forme virkeligheden, mindske isolation og øge livsmodet. Med mange levende eksempler i digte og sang.

 

Grundtvig– i lyset af sangene.

 

"Oplysning være skal vor lyst".

 

N.F.S. Grundtvig står som en af de mest markante skikkelser i dansk kulturhistorie. Filosofi og folkehøjskole, demokrati og velfærdsstat, teologi og verdenshistorie er områder, hvor han har vist sig både toneangivende og langtidsholdbar.

Men det er i hans sange og salmer, at vi møder ham mest og kender ham bedst. Med sangene som sigtepunkt tegner vi billedet af en både behjertet og besynderlig landsfaderlig figur.

 

PH –ballademager, lysmand og arkitekt.

 

"Gu' er jeg grundtvigianer, bare uden ham der vorherre".

 

Poul Henningsen er en kreativ sjæl, som har sat stærke aftryk på det 20. århundredes danske arkitektur, åndsliv og pædagogik. Kritisk humanisme, folkelige revytradition, forbrugeroplysning og opfindelse af skånsom belysning er markører i PH’s politiske og poetiske landskab. Hvorfra kommer brændstoffet til et udfordrende og skabende liv? Det bliver belyst i anekdoter, billeder og sange.

 

Livet i trodsalderen –

om livslyst trods sorg og tab

 

Som unge er vi udødelige og usårlige. Og vi lever i en kultur som i stort omfang fortier og fornægter døden.

Med tiden vil de fleste af os møde sorg og tab i mere eller mindre alvorligt omfang, så vi har brug for et sprog og et forum, som rummer alvorlige emner i en tålelig form.

Vi vil med udgangspunkt i personlige oplevelser finde en fælles tro på at man kan leve videre med større indsigt, bevidsthed, nærvær og humor, netop fordi det sker på TRODS af sorg og savn.

 

Carl og Jeppe –bondedrenge i storbyen.

 

"Se dig ud en sommerdag når de bønder tromler…"

 

Carl Nielsen og Jeppe Aakjær voksede begge op langt ude på landet, men blev begge draget og indfanget af kulturlivet i København. Længslen efter det nære og jordbundne kommer til udtryk i skabende processer. Samtidig er begge gennem omfattende brev- og dagbogsskriveri rollemodeller i forhold til moderne liv og samliv. Samarbejdet bliver rigt illustreret i eksempler fra højskolesangbogen.

Oplægget kan reduceres til kun at omhandle Carl Nielsen.

 

I morgenlyset skal vi se hvor frøet faldt.

Og derfor elsker jeg verden trods al dens nød og strid…

Hvorfor se tilbage

når man helre vil se frem…

Højskoleforedrag - Helge Teglgård - helge.t@mail.dk - 51192413 - Teglgårdsvej 97, 8300 Odder

 

Copyright @ All Rights Reserved