Hjem

Højskole ud af huset.

Højskole er at oplive og oplyse, at skabe de bedste rammer for sang og samtale - oplevelsen af at vi kan noget helt særligt sammen. 

Vi vil gerne give dig mulighed for at tage den oplevelse med ud i din forening!

Vi tilbyder med denne ”ud-af-huset”-ordning et besøg af en erfaren, engageret og inspirerende foredragsholder med en bred vifte af emner.

Helge Teglgård leverer højskoleforedrag om forfattere og komponister, historie og kultur, samt oplæg om livet i den 3. alder.

Godt vinklet, veltilrettelagt og værd at lytte på!

–Johannes Jakobsen, foreningen af pensionerede efterskoleforstandere.


Ét er sikkert: der vil blive sunget af karsken bælg! Fællessangen er en hjørnesten i højskolelivet, det gælder også i denne række af foredrag. Ved at koble kendte sange med gode historier og præcis musikalsk analyse får de nyt liv –og giver ny energi! 

Det var meget interessant og sjovere at synge sangene på den måde.

–Per Thornberg, Kolding lærerkreds, pensionistfraktionen.

Selve formidlingen er essentiel for oplevelsen af et foredrag; Helge Teglgård leverer folkelig oplysning i et præcist og poetisk sprog, og har med baggrund i både retorik og talepædagogik en tydelig mundtlig fremstilling, som appelerer til alle aldersgrupper.

Det var rart, at man kunne forstå, hvad der blev sagt!

–Tilhører, Rude Strand Seniorhøjskole.

Højskoledagen kan naturligvis også være en aften. Varighed 2 timer med plads til kaffepause undervejs. Se mere om indholdet og foredragsholderen på de følgende sider.